Tyranner med atombomber

I den siste tiden har Nord-Korea fortsatt med sitt rakett- og atomvåpenprogram, og dette til tross for at de fra viktige internasjonale fora er blitt utsatt for kraftig formulerte resolusjoner om å avstå fra slikt. Hvilken frekkhet! Men hva er det de egentlig vil? De ønsker neppe en krig mot Sør-Korea eller Japan med det første.

For å forstå hva som foregår er det viktig å være oppmerksom på hvem som er Nord-Koreas allierte og samarbeidspartner – og dette er først og fremst Iran.

Men la oss kort se på Nord-Korea først. Det som skjer i første omgang er at Nord-Korea, som så mange ganger tidligere, vil kreve penger (først og fremst fra USA) for å avstå fra å videreutvikle sitt atomprogram. USA vil, som så mange ganger tidligere, la seg lure og gi etter, og kreve at Nord-Korea avstår fra videre opprustning. Etter en tid vil Nord-Korea enda en gang bryte sine løfter for å få enda mer penger.

Enda mer viktig er det som skjer i forhold til Iran. Iran er også et tyranni som holder på å utvikle atomvåpen og langdistanseraketter, og som i dette har fått stor hjelp fra Nord-Korea. Iran vil neppe fyre av noen slike våpen så lange situasjonen er omtrent som i dag, men disse våpnene kan være nyttige for Iran selv om de ikke fyres av.

Irans president Ahmedinejad har flere ganger uttalt at Israel bør fjernes fra kartet. Hvilken effekt vil gjentatte uttaleser av denne typen ha på Israels befolkning? En fersk meningsmåling viser at ca fjerdedelen av Israels befolkning ønsker å emigrere hvis Iran får atombomben. Så dersom det stadig kommer hint fra ledelsen i Iran om at Israel bør elimineres, og dersom Iran har muligheten til å gjennomføre dette med en liten atombombesprengning, så vil dette føre til at stemningen i Israel ikke blir spesielt optimistisk. Og på sikt vil et land og en befolkning og en kultur ikke kunne blomstre dersom det i landet hele tiden er en frykt for å bli utslettet om kort tid.

Både ledelsen i Iran, og ideologien de bygger på, er slik at en slik trussel fra Iran vil bli oppfattet som reell.

Det er meget vanskelig å si hvilke tiltak som den siviliserte verden nå bør treffe for å eliminere truslene fra Iran og Nord-Korea; det som skjer nå er et resultat av svik og ettergivenhet fra Vestens side i de siste innpå 60 år. Men noe bør gjøres med disse tyranniene, og jo før jo heller. Men hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres er det vanskelig å si noe om. Det er dog en ting man med sikkerhet kan si: forhandlinger og resolusjoner vil bare gjøre disse tyranniene enda sterkere.

Dessverre er det ingen ledere i Vesten som er i stand til å gjøre noe som helst som er nyttig, så vi kan dessverre bare regne med at faren blir enda større i tiden fremover.