Vekterne

”På en vanlig kveld i Oslo sentrum er det syv ganger så mange patruljerende vektere på vakt som politimenn. Lov og rett er på mange måter i ferd med å bli privatisert” leser vi i Aften i går 27/5.

Videre fra Aften: ”Totalt er det 15 000 vektere her til lands…” (Poenget i artikkelen i Aftenposten er at enkelte vektere ikke har rent rulleblad, noe som er ille, men dette poenget har vi kommentert tidligere og vi lar det poenget ligge i denne omgang.)

Vi skal se på et annet poeng: Hvorfor er det behov for så mange vektere? Det må være behov for dem i og med at forretninger, kjøpesentre og vanlige bedrifter betaler i dyre dommer for å få en vekter eller flere til å holde oppsikt i åpningstiden eller til å stikke innom noen ganger i løpet av perioder når virksomheten er stengt.

Vektere har i hovedsak to oppgaver: de skal hindre tyverier, og de skal hindre bråk. De skal med andre ord sørge for at salgssteder ikke taper penger pga tyverier, og de skal sørge for at de som handler ikke blir forstyrret av bråkmakere. Etter vårt syn er dette helt legitime oppgaver, og de næringsdrivende har all rett til å leie inn vektere. Bruk av vektere fører til mindre tyverier, og til at kunder føler seg trygge, noe som bedrer inntjeningen for virksomhetene.

Hvis man spør om hvem som betaler for dette, så er det i første omgang bedriftene, men disse får sine inntekter fra kundene, så de som betaler for dette er kundene i og med at det de kjøper har høyere priser enn det ellers ville hatt. (Uten vektere ville det ha vært enda flere tyverier, og for å kompensere for dette ville prisene vært enda høyere.)

Men vi kan gå videre: hvorfor skjer tyverier? Hvorfor skjer tilfeller av bråk? Jo, for å si det kort: det skjer fordi kriminelle blir idømt svært mild/korte fengselsstraffer.

Pga dagens og de siste tiårs svært milde fengselsstraffer, så er det et stort antall kriminelle som går løse. Og i og med at de går løse, og altså kun blir idømt milde staffer dersom de blir tatt for tyverier, så har de meget små incentiver til å slutte å stjele.

Grunnen til at det er så stort behov for vektere er altså at tyver og bråkmakere blir idømt milde straffer og stort sett går løse. Hadde kriminelle blitt idømt strenge straffer ville behovet for vektere nærmest blitt borte.

Hvem har skylden for dette? Hvem har skylden for at kriminelle behandles mildt, og ved implikasjon, hvem har skylden for at prisen i butikkene er høyere enn de ellers ville ha vært?

Med et mulig unntak er alle andre politiske partier skyld i dette (det mulige unntaket er FrP): alle disse er tilhengere av milde straffer for kriminelle og dermed er de medskyldige i at vi har så høy kriminalitet og høye priser på alt vi kjøper. Men hvem er det som støtter disse partiene? Jeg det er praktisk talt hele befolkningen,.

Så grunnen til at vi har et stort antall vektere, store kostnader forbundet med dem, og høyere priser på alt vi kjøper, er at folk flest er tilhengere av en svært mild behandling av kriminelle.

DLF har altså også her et annet syn enn de andre partiene. Vi er tilhengere av strenge straffer for kriminelle. Dersom man har strenge straffer vil kriminaliteten synke til nærmes null. Folk vil da kunne leve i trygghet, og man ville spare utgifter til vaktselskaper - hva skal man med vaktselskaper når tyver og bråkmakere ikke er frie til å gå rundt å terrorisere folk flest?

Mao. dersom man hadde idømt kriminelle strenge straffer ville behovet for politi vært svært lite, og behovet for vektere ville vært nærmest null. Men ville behovet for fangevoktere ha eksplodert? Det er vanskelig å si i og med at dersom kriminelle blir idømt strenge straffer så vil flere velge å ikke være kriminelle. Så kanskje også behovet for fengsler og fangevoktere ville ha sunket. Og da ville mange av disse – politifolk, vektere, fangevoktere, ikke-kriminelle – kunne arbeide med å skape verdier heller enn å hhv beskytte og ødelegge verdier, og da ville velstanden ha steget for alle. Men dessverre, folk flest vil ikke ha det slik, de vil at kriminelle skal gå løse.

Så lenge DLF er et lite parti vil dagens tilstand med høy kriminalitet, stor utrygghet og tusenvis av dyre vektere, bare fortsette.