Helt utrolig

Vi har flere ganger tidligere brukt uttrykket «helt utrolig» om ting som skjer i den norske velferdsstaten. Men et par av de tingene som har skjedd de siste dagene fortjener denne betegnelsen kanskje i enda støre grad enn de sakene vi tidligere har omtalt under denne merkelappen. For et par dager siden fikk vi vite at en Taliban-minster hadde fått opphold i Norge. Taliban er ekstremt militante muslimer, og de regjerte Afghanistan en kort periode omkring år 2000. I denne perioden innførte de sharia, og de tyranniserte befolkningen for å få den til å følge sharia. Et stort antall mennesker ble slått, torturert eller henrettet for handlinger som er helt normale utenfor islam. I dag er det krig i Afghanistan mellom NATO inkludert Norge og Taliban og lignende gruppper – Taliban-styrker forsøker altså i dag å drepe norske og allierte soldater. En leder for Taliban har altså fått opphold i Norge

I dag forteller Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3086526.ece at enkelte innnvandrere/asylsøkere «lyver på seg terror» for å få opphold i Norge. Akkurat det samme gjelder vår gamle venn mulla Krekar – han er en av de som nå har lovlig opphold i Norge selv om han tidligere har vært med på å støtte/organisere terroraksjoner.

Hva er det som er helt utrolig ved dette? Jo, det som er utrolig er grunnen til at disse får opphold i Norge: grunnen er at disse kan risikere dødsstraff dersom de blir sendt hjem til Irak eller Afghanistan eller hvor de nå kommer fra - når de kan risikere dødsstraff kan ikke Norge sende dem tilbake.

Så når en person begår grusomme forbrytelser i sitt hjemland, forbrytelser som kan gi dem dødsstraff, og de så klarer å flykte til Norge, så må de få opphold i Norge fordi vi ikke vil sende forbrytere tilbake til land hvor de kan risikere å bli dømt og henrettet.

Vi synes dette er helt uakseptabelt. Dersom et land har dødsstraff, eller er i en kaotisk tilstand (f.eks. borgerkrig), og en person engasjerer seg i forbrytelser eller i borgerkrigen slik at han risikerer dødsstraff, så er dette er valg han gjør, og som han bør ta konsekvensene av. Det bør etter vårt syn ikke være slik at han dersom hans forbrytelse blir oppdaget eller han begår krigsforbrytelser i borgerkrigen og hans side så taper, så bør han slippe konsekvensene av sine valg dersom han klarer å komme seg til Norge! Det bør ikke være slik at en torturist eller krigsforbryter kan få bo i Norge på statens bekostning dersom han klarer å flykte fra rettsapparatet i sitt eget land.

Vårt syn er at dersom myndighetene er rimelig overbevist om at en asylsøker/innvandrer er en forbryter så bør han sendes tilbake til sítt hjemland. Dagens ordning, hvor slike mennesker på skattebetalernes regning belønnes med lelighet, opphold, inntekt, etc., er skandaløs og utrolig og bør opphøre så snart som mulig.