En skam: ”Knallhard straff for hasjrøykerne”

Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3084119.ece
forteller i dag om nok en skandaløs utvikling i Norge. Ikke bare skal hasjrøykere idømmes ”knallhard straff”, de skal også rammes av ”bøter, tap av bevilling og tap av retten til omsorg for barn. Nå vil ikke politiet lenger ta lett på at folk kjøper litt hasj til eget bruk.”

Vi siterer videre: ”Det er allerede gitt bøter i 10000 kronersklassen for slike forbrytelser. I verste fall kan folk som blir tatt for slikt kjøp, miste omsorg for barn.

–Ja, ett av våre virkemidler er å sende bekymringsmelding til barnevernet når vi kommer over foreldre som kjøper narkotika. Så får de vurdere om folk som har så lemfeldig omgang med rusmidler, er skikket til å ha omsorg for barn, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Han maner til krig mot narkotikasalget i Oslo, og han vil ikke la kjøperne slippe billig.

–Det er viktig å ta dem. Forsvinner kjøperne, er det ikke penger å tjene for selgerne, da forsvinner markedet. Det er vårt mål. Derfor kommer vi til å slå knallhardt ned på kjøpere.”

I et forsøk på å begrunne dette sier politimannen: ”Spør de slitne brukerne utenfor Oslo S hvor de begynte. Alle begynte med hasj og svakere stoffer!”, et resonnement som er logisk ugyldig.

Videre sier han at ”I tillegg er hasjsalget med på å finansiere organisert kriminalitet. Og ettersom det sprer seg inn i bomiljøer og til skoler og ungdomsklubber, ødelegger det nærmiljø. Derfor er det ikke udramatisk å kjøpe narkotika.”

Det som forårsaker disse problemene er forbudet mot narkotika – dersom narkotika er forbudt vil det nødvendigvis være kriminelt å kjøpe narkotika, og kjøp av narkotika vil være å støtte kriminalitet. Men løsningen på dette er ikke å opptrappe politiets jakt på folk som røyker hasj, løsningen er å legalisere all kjøp/bruk av narkotika for voksne.

Foreldre bør absolutt fratas sine barn dersom de forsømmer dem, men det er neppe noen sammenheng mellom det å iblant røyke hasj og å forsømme sine barn.

Vi synes dette er skandaløst. Vi tar avstand fra bruk av narkotika; bruk av narkotika er skadelig for den som gjør det, men frihet innebærer også muligheten til å gjøre ukloke ting.

Dessuten er det slik at forbudet fører til kolossale problemer, problemer som også rammer folk som velger å holde seg unna alt som har med narkotika å gjøre – dette fordi forbudet mot narkotika fører til reell kriminalitet (tyverier, innbrudd, overfall, etc.) som rammer folk flest.

Men kanskje alvorligst i denne omgang er at mens reell kriminalitet vokser i omfang og alvorlighetsgrad og rammer stadig flere, samtidig som politiet klager over mangel på ressurser til å oppklare reelle forbrytelser, så velger altså politiet å bekjempe folk som røyker hasj. Dette er skandaløst.

Selv om all narkotika er forbudt burde politiet ikke prioritere den slags saker. At de gjør det er sterkt kritikkverdig.