Barnehaver streiker

I dag går de fleste private barnehaver ut i streik. De stenger kl 1200, og foreldrene må hente sine små midt i arbeidsdagen. Grunnen til streiken er at regjeringen går inn for en endring av finansieringen av private barnehaver, den nye ordningen innbærer at de skal få sine tilskudd ikke som i dag fra staten, men fra kommunene.

Siden kommuner i motsetning til staten opererer på begrensede budsjetter, og allerede er pålagt langt flere oppgaver enn de kan klare, frykter de private barnehavene at de etter en slik omlegging kan få redusert den støtten de i dag får fra det offentlige.

Man bør legge merke til at i de siste tiår har de aller fleste streiker vært av denne typen: ansatte som er avhengige av offentlige tilskudd streiker slik at deres kunder – som er folk flest – rammes, men det som de streikende streiker mot er reduksjon i tilskudd fra det offentlige.

Så hva er løsningen på dette? Så lenge noen i dagens system synes at de får for lite, er det ingen løsning. Vi vil under dagens system stadig oppleve komplikasjoner i vår hverdag fordi noen vil streike fordi de synes at stat/kommune gir dem for lite i forhold til hva de selv synes er riktig.

Men det finnes løsninger. Dersom pengene i det hele tatt ikke går innom det offentlige, men går direkte fra kunde/forbruker til den institusjon som gir tilbudet, dvs. i dette tilfellet direkte fra foreldre til barnehaven, da vil den slags problemer om frykt for reduksjon i offentlig støtte opphøre.

Dette er DLFs syn. DLF er imot alle offentlige støtte- og subsidieordninger. Vi mener at enhver som har et behov, enten det er om mat eller hus eller skoleplass eller pensjon eller plass i barnehave for sine barn, så må vedkommende betale for dette selv uten at det skal være noen offentlige ordninger som subsidierer eller betaler prisen. Dette vil gi et bedre og mer fleksibelt tilbud enn det vi har i dag, og det vil også sørge for at streiker blir et nærmest ikke-eksisterende problem. I et slik system vil man slippe alt byråkrati, så velstanden og kvaliteten på alle tilbud vil bli langt høyere enn i dag.

Men så lenge folk flest fortsetter å stemme på partier som ønsker at stat og kommune skal blande seg inn i praktisk talt alt, må vi fortsette å holde ut dagens situasjon, en situasjon som medfører en rekke problemer - og et av disse er at et stort antall foreldre i dag må dra tidlig fra jobben og hente sine små i barnehaven før kl 1200