Vil det ikke være lurere å engasjere seg i FrP, og så endre på deres politikk når de får makten?

FrP er prinsipielt for velferdsstaten. Dette betyr at hovedvekten av medlemmene er tilhengere av velferdsstaten. Å tro at noen liberalister i FrP kan snu dette er helt urealistisk. En gruppe liberalister forsøkte dette i perioden fra ca 1986, og det endte med et totalt nederlag i tidsrommet 1991-1994.

Det er dog litt annerledes nå i og med at Siv Jensen er noe mindre prinsippløs enn Carl I. Hagen var, men alt tyder på at liberalistene i FrP er for svake til å kunne ha noen avgjørende innflydelse på politikken. Vi vil dog ha sagt at FrP er nokså gode på et par avgrensede områder, klima og islam, men i tillegg til å være tilhenger av velferdsstaten tar partiet ikke avstand fra EU og FN, viktige og sterke institusjoner som har som formål å innføre sosialisme i hhv. Europa og verden.

Dessuten er det en svært viktig og god ting at det finnes et liberalistisk parti, og hvis DLF opphører vil det ikke finnes noe liberalistisk parti.