Er det ikke bortkastet å stemme på DLF?

En stemme på et parti er en støtte til hovedtrekkene i det partiet står for. Det eneste man kan gjøre hvis man vil markere en støtte til øket individuell frihet er å stemme DLF. Både Høyre og FrP er tilhengere av velferdsstaten, og å stemme på et av dem er å stemme for velferdsstaten, en samfunnsmodell som ikke respekterer individuell frihet og som også fører til alle de problemer vi ser omkring oss i dag (økende kriminalitet, korrupsjon, generelt forfall).

Det som er bortkastet er å stemme på et av de andre partiene. Og det er ikke bare bortkastet; for den som har frihet og velstand som mål er det direkte skadelig.