Hva er "legal tender"?

På alle dollarsedler står det at "This note is legal tender for all debts, public and private". Dette betyr at man kan benytte dollar til å betale alle typer gjeld. Mao. er det slik at staten pålegger alle å ta imot dollar som betaling for alle typer varer, tjenester og lån. På norsk brukes gjerne betegnelsen "tvungent betalingsmiddel".

Poenget er følgende. La oss anta at du ikke stoler på at verdien av dollar vil holde seg stabil, og at du derfor inngår en kontrakt i gull: du selger en bil og vil ha betaling om et år i 70 unser gull (som i dag er verd 63 000 dollar). Men dersom kjøper om et år kommer og ikke vil betale i gull, men i dollar fordi dollaren nå er mindre verd (slik at kjøper slipper billigere unna), så vil under et system med "legal tender" staten tvinge deg til å godta betaling i dollar.

Alle land i verden har i dag lover som bestemmer at en bestemt valuta skal være "legal tender". Slike lover er dog ikke forenlig med individuell frihet, individuell frihet innebærer full kontraktsfrihet også mht. valg av betalingsmiddel.