Hva er gullstandarden?

At en pengeutsteder følger en gullstandard betyr at pengeutstederen erklærer at pengene kan veksles inn i gull, f.eks. at en unse gull kan veksles inn i 900 dollar. Dersom man da går til pengeutstederen vil man få en unse gull dersom man leverer inn 900 dollar.

Under en gullstandard vil derfor pengene ha en fast verdi.

Slik er det ikke i dag, hvor staten via sentralbanken og finansdepartementet kan manipulere pengeverdien etter eget forgodtbefinnende, som regel slik at pengeverdien redusers. Redusert pengeverdi vil vi alle oppleve som en generell prisstigning, noe som ofte kalles inflasjon.