Hva er inflasjon?

Som regel benytter man ordet "inflasjon" for å beskrive en generell prisstigning, dvs. at prisene på alle varer og tjenester øker omtrent like mye. Dersom en bestemt vare øker i pris kan det komme av at den blir mindre tilgjengelig - blir det færre boliger til salgs vil boligprisene stige. Men dette kan ikke være årsaken dersom prisene på alle varer/tjenester stiger omtrent like mye, for det kan ikke være slik at alle varer (inkludert penger) blir mindre tilgjengelig samtidig.

Grunnen til at alle prisene stiger er egentlig at pengene blir mindre verd. Hvis noe opprinnelig koster 10 kr, og så etter en stund koster 12 kr, så kan det komme av at verdien av pengene har sunket ca 20 %.

Inflasjon er altså egentlig et uttrykk for at pengene blir mindre verd. Dette er noe som skjer pga handlinger hos den som utsteder pengene, i dagens system sentralbanken. Pengene kan bli mindre verdt f.eks. dersom pengeutstederen utsteder/trykker opp mer penger enn det er behov for i økonomien.

En generell prisstigning er altså et resultat av inflasjon, og inflasjon skjer når det utstedes mer penger enn det er behov for i økonomien, eller når tilliten til pengeenheten synker, dvs. når etterspørselen etter den synker.

Inflasjon fører til at oppsparte midler mister verdi, til at de som har lånt penger slipper unna med å betale tilbake mindre enn de har lånt, og at de som har lånt ut penger får tilbake mindre enn det de de lånte ut pluss avtalte renter.

Dersom staten inflaterer ser det ut som om staten får bedre råd og kan iverksette tiltak som koster penger uten at skattene økes, men vi må alle betale for dette når alt vi kjøper etter hvert blir dyrere.

Inflasjon er ikke mulig under en gullstandard.