Vil ikke et privat helsetilbud bli like dårlig som det som finnes i USA?

USA har ikke et privat helsevesen. I USA er det slik at de fattiges helseutgifter og de eldres helseutgifter dekkes av staten via Medicare/Medicaid, mens de aller fleste som har jobb er dekket av forsikringer som følger med ansettelsesforholdet. Disse forsikringene er gjennomregulerte av staten, og er dårlige, bla. er det slik i enkelte delstater at for å bli godkjent må en forsikring tilby dekning av behandling mot alkoholisme. Dette betyr at folk som drikker lite eller ikke drikker alkohol blir tvunget til å tegne en forsikring som omfatter behandlinger som er laget kun for folk med alkoholproblemer.

Her er en god artikkel om det amerikanske systemet:

http://www.theobjectivestandard.com/issues/2007-winter/moral-vs-universa...

Liberalismen vil ha full frihet også dette området, dvs. den innebærer at enhver skal kunne kjøpe akkurat den type forsikring han ønsker med sine egne penger.