Hvorfor kan man ikke bare ta bittelitt skatt for å dekke de absolutt mest nødvendige støtteordningene?

Dette er å gi fanden lillefingeren. Litt skatt og noen få støtteordninger vil nødvendigvis føre til at det blir flere støtteordninger, høyere skatter, mer byråkrati, flere lover, og dette vil igjen føre til mer unnaluring, mer trygdemisbruk, mer kriminalitet, mer korrupsjon. Man kan bare se på norgeshistorien i årene fra annen verdenskrig og til i dag for å få bekreftet denne utviklingen.