Hva er galt med Norge? Vi er jo et av verdens beste land å bo i. I nesten alle andre land har de det verre enn hos oss, så hvorfor skal man ønske å endre på det?

Vi har krise i helsevesenet, krise i skolen, et pensjonssystem som er konkurs, voksende kriminalitet og korrupsjon, et stigende skattetrykk, et av Europas dårligste veinett, en av Europas eldste bilparker, stadige forsinkelser på NSB, osv. Avisene skriver om dette hver dag.