Er det ikke svært urettferdig at noen barn får bedre utdannelse enn andre barn?

Enhver har rett til å kjøpe det undervisningsopplegget de ønsker til sine barn. Hvis noen har råd til et bedre undervisningsopplegg er det en fordel de har. Rettferdighet handler om hvordan et menneske behandler et annet; om noe er i samsvar med hva personen fortjener eller ikke. Det eneste som er rettferdig er at foreldre har rett til å kjøpe den beste undervisningen de kan få til sine barn. Barnet har rett til å få en grunnutdannelse fra eller finansiert av sine foreldre. Foreldre vil normalt ønske å gi sine barn en best mulig utdannelse innenfor de ressurser de har. Uansett vil et slik system være bedre enn dagens system hvor mange foreldre bare overlater sine barn til det offentlige skoleverket.