Vil ikke frihandel føre til at det ikke blir noe norsk landbruk? Hva skal vi da gjøre hvis det blir krig?

Frihandel kan føre til at det ikke blir noe norsk landbruk. Dette er i så fall godt, det ville vært til det gode at områdene som nå benyttes til landbruk blir benyttet på en mer produktiv måte. Det er i et slikt tilfelle sløsing med ressurser å opprettholde landbruk. Det er intet poeng å dyrke jord i Norge dersom det kan gjøres bedre andre steder. Det som er mest sannsynlig er at landbruket vil omstille seg og finne nye produkter/produksjonsmåter slik at landbruket blir en del av verdiskapningen: næringene skal holde liv i folket, det er ikke folket som skal holde liv i næringene.

Krigshensyn er ikke bøndenes ansvar. Staten via Forsvaret vil sørge for å gjøre det som er nødvendig for å forhindre krig og planlegging i den forbindelse. Hvis det viser seg å være nødvendig å ha en viss mengde landbruk tilgjengelig i tilfelle krig bør Forsvaret organisere dette med aktører i markedet f.eks. ved å inngå avtaler om at jord skal være klar til å dyrkes dersom det blir nødvendig.