Hva vil skje med norsk landbruk under liberalismen?

Det vil ikke være støtteordninger til landbruket. Landbruket vil måtte konkurrere med andre industrier på lik linje med alle andre i et marked. Hvis bøndene ikke lykkes i konkurransen vil de måtte legge ned eller omstille seg for å tilby folk noe de faktisk ønsker å kjøpe.