Må man ikke ha støtte til f.eks. kunstnere som ikke får solgt sine verker?

Hvis en kunstner ikke får folk til frivillige å betale for det han produserer så bør han skaffe seg andre inntektskilder. Liberalismen innebærer uansett at det er galt å tvinge folk til å finansiere en kunstners livsopphold når vedkommende produserer verker ingen eller få er villige til å kjøpe frivillig.