Hva vil være statens holdning til rasisme og annen diskriminering?

Det bør være likhet for loven i forhold til rase og kjønn. Altså de samme lovene gjelder uansett rase og kjønn. Hvis privatpersoner ønsker å diskriminere har de full rett til dette, men de må da også bære ansvaret for det selv. Hvis et selskap ikke ønsker å ansette noen av en bestemt rase eller kjønn ville det redusere antall arbeidere selskapet kan ansette. Det ville da etter hvert kunne bli utkonkurrert i markedet av mer fornuftige aktører som velger å ansette de dyktige personene som blir nektet jobb i det andre selskapet.