Vil bedrifter kunne hindre introduksjonen av nye produkter som er ødeleggende for deres virksomhet (vil f.eks oljeselskaper kunne stanse alternativer til olje)?

For å hindre noen i å gjøre noe må man utøve fysisk makt. Et firma, eller andre unntatt politiet, har ikke lov til dette. Hvis et firma hindrer noen fysisk i å introdusere noen varer og tjenester på markedet vil de straffes i henhold til lover mot initiering av tvang.

Forøvrig er det slik at det er i de frieste perioder/områder at det har vært størst innovasjon.