Vil ikke forskjellen på fattig og rik bli svært stor dersom liberalismen dominerer?

Forskjeller i velstand er ikke et godt mål på problemer i et samfunn. Hvis den rikeste har 100 millioner og den fattigste har 10 millioner vil begge kunne leve i rikdom selv om forskjellen er 90 millioner. Derimot, hvis den rikeste har 1000 kr og den fattigste 100 kr vil forskjellen være langt mindre, bare 900 kr, men ingen vil kunne leve spesielt godt. Man bør heller måle den generelle tilgangen til mat, klær, hus, medisiner, osv. Under frihet vil velstanden øke for alle, og hva som skjer med forskjeller er egentlig uinteressant - om man selv har tilstrekkelig burde det ikke spille noen rolle om enkelte andre har mye mer, og dersom man ønsker seg mer så kan man bare arbeide mer produktivt enn man tidligere har gjort.