Hvem bør få eie våpen, og hva slags?

Alle voksne som har rent rulleblad bør kunne få eie skytevåpen til sport, jakt og selvforsvar. Dersom man blir dømt for kriminelle forhold mister man denne retten. Tilsvarende hvis man av kompetent personale (f.eks. politi eller psykiater) blir vurdert som ustabil.

Ingen private har rett til å eie krigsvåpen.