Hvordan skal det gå uten et mattilsyn/legemiddeltilsyn som passer på at mat/medisiner som selges ikke er farlig?

Tillit er svært mye verdt for et firma. Firmaer vil i samsvar med ønsket om å tjene penger tilby trygge produkter, noe annet ville være skadelig for dem. Media ville raskt snappe opp historier om dårlig/giftig mat og rapportere dette. Kundene ville flykte til konkurrenter, og firmaet som hadde mangelen ville måtte jobbe hardt og lenge for å vinne tilbake tilliten hos kundene, hvis det er mulig i det hele tatt. Det er klart at dette ikke er ønskelig for et firma.

Dessuten vil private firmaer kunne innføre frivillige godkjenningsordninger, f.eks. er Veritas privat (en uavhengig stiftelse), og det er verdifullt for en virksomhet/rederi/skip å kunne si at de er godkjent av Veritas.

Utallige private standarder og retningslinjer som sørger for tilsyn og "regulering" vil oppstå naturlig i et fritt marked og vil sikre forbrukernes interesse. Dersom en privat aktør, som Veritas, viser seg å være korrupt eller ineffektiv, vil den miste tillit og etterhvert bli drevet ut av markedet. Derimot ser vi ofte statlige virksomheter bli bevilget mer penger når de ikke klarer å gjøre jobben sin, eller viser seg å være korrupte. De opererer ikke etter lønnsomshetsprinsippet og har ingen konkurrenter.