En vanlig person vil vel ikke ha noen sjanse mot store bedrifter med mye ressurser i en rettssak?

Loven bør være objektiv. Dette betyr at rikdom ikke vil gi en part noen fordel i en rettssak. Rettssaker vil følges og studeres av media og offentligheten, og disse vil reagere sterkt dersom det forekommer urettferdighet i en rettsprosess. En enkel, forståelig og ikke minst objektiv lov er lett tilgjengelig for allmennheten. Uklare, uforståelige og tvetydige lover og prosedyrer, slik vi har det i dag, vil gjøre at korrupsjon blir vanskeligere å gjennomskue.

I dag er det slik at det er vanskelig å vinne en rettssak mot staten. I dag er jo staten både spiller (i og med at staten/det offentlige driver et stort antall virksomheter – ikke bare innen skole, helstilbud, pensjonsordninger, men staten har også store eierandeler i en rekke vanlige firmaer) og dommer. At dette fører til problemer burde være lett å forstå.