Hvis bedriftene får stor frihet, vil de ikke utnytte arbeiderne sine?

Bedriftene må konkurrere om arbeidstagerne, og hvis forholdene er for dårlige i en bedrift vil de slutte å jobbe der og begynne å jobbe i en annen bedrift hvor forholdene er bedre.

Dette forutsetter at det er frihet til å opprette bedrifter uten hindringer av stalige forordninger, og at ansatte fritt kan flytte og skifte jobb (dog ikke i strid med inngåtte kontrakter).