Vil ikke folk hugge ned all skogen og slippe ut farlige stoffer i elver og hav dersom de har frihet til å gjøre dette?

Under liberalismen vil elver og hav være privat eid. (Individer kan etablere eiendomsrett til deler av en elv eller deler av et hav ved å blande sitt arbeid med det.) Hvis noen vil slippe ut farlige stoffer her må de be eieren om tillatelse - uten slik tillatelse er dette initiering av tvang. Ingen ønsker å skade sin egen eiendom, så slike problemer vil under liberalismen være minimale. En eiendom uten forurensning og i god stand vil være mest verdt for eieren, så hans egeninteresse vil sørge for at han holder sin eiendom i god stand.

Det er jo også slik at der hvor vi har forurensingsproblemer i dag, er på områder hvor man ikke har privat eiendomsrett.