Vil ikke utdannelse i et fritt market bare bli for de rike?

Nei. På samme måte som en mengde vanlige varer/tjenester er tilgjengelige for alle i dag selv om de ikke tilbys av staten, vil undervisning i et fritt samfunn være tilgjenglig for alle.

Liberalismen innebærer at staten ikke på noe vis skal drive eller regulere skoler, mao. impliserer liberalismen at alle skoler skal være private. Hvordan utviklingen er innen den offentlige skolen kan vi lese om i avisene hver dag.