Hva er galt med verneplikt?

Verneplikt er en plikt staten krever av sine borgere, og som innebærer at de skal delta i det militære forsvaret av landet. Å pålegge borgerne dette er initiering av tvang fra statens side. At staten bestemmer hva deres borgere skal gjøre kommer fra ideen om at folk skal tjene staten, mens liberalismens idé er at staten skal tjene innbyggerne ved å beskytte individers frihet. Statens oppgave er altså kun å beskytte innbyggerne mot tvang fra andre mennesker.

Hva skulle motivasjonen for verneplikt være? Hvis man er truet av et annet land som ønsker å påtvinge befolkningen et annet og mindre fritt styresett, vil befolkningen ønske å forsvare sitt eget styresett. Hvis det ikke ønsker å forsvare sitt styresett fortjener ikke regimet å overleve. Historien viser jo også at dersom et noenlunde fritt land blir angrepet så vil borgerne i stor grad melde seg frivillig til krigsinnsats.