Er ikke liberalisme det samme som anarkisme?

Anarkisme er fravær av lov og stat. Liberalismen mener staten har en svært viktig oppgave, nemlig å være institusjonen som sørger for at initiering av tvang ikke forekommer i mellommenneskelige forhold. Eksempler på initiering av tvang i mellommenneskelige forhold er drap, voldtekt, tyveri, svindel. Liberalister mener at en stat styrt av objektive lover som beskytter individers rettigheter er den eneste legitime måte å organisere dette på.

At staten setter dømte forbrytere i fengsel er også tvang, men det er ikke initiering av tvang – her benytter staten tvang mot en som tidligere har initiert tvang, dette for å straffe vedkommende.

Når man initierer tvang benytter man som regel vold ellet trusler om vold. Frivillig vold kan også forekomme. f.eks. i sportsgrener som bryting og boksing. Dette er dog ikke initiering av tvang.