Hva slags fordelingspolitikk støtter liberalismen?

Fordeling går ut på at staten tar penger fra noen og gir til andre. Mao. staten tar penger fra personer som tjener mye, og gir dem til personer som tjener lite. Dette betyr at staten straffer de som tjener mye, dvs. de som er mest produktive, og belønner personer som er mindre produktive. Liberalismen sier at en slik politikk er skadelig - incentivene er stikk i strid med det de bør være, og derfor vil en slik politikk bremse og etter hvert stanse velstandsutviklingen.

Dessuten er en slik politikk i strid med det prinsipp at enhver skal ha full rett til å bestemme over sin egen inntekt. Liberalismen er derfor imot enhver form for statlig fordelingspolitikk.