Neste gang?

En rekke storbyer i Vest-Europa har i de siste årene blitt utsatt for voldelige opptøyer med betydelige materielle ødeleggelser som resultat. De som står bak har vært de vanlige venstreorienterte, og de konkrete sakene som opptøyene har tatt utgangspunkt i er gjerne motstand mot Israel og motstand mot globalisering. Også i Oslo har vi opplevd slike opptøyer.

Det som er spesielt er at selv om disse opptøyene har medført betydelige ødeleggelser for eksempel i form av ruteknusing og skader på parkerte biler, så er ingen noen gang blitt dømt for hærverket.

Vi siterer fra en omtale på document.no av en fersk sak av denne typen: http://www.document.no/2009/05/autonom_voldsfest_i_kobenhavn.html

”Autonom voldsfest i København

3-400 hundre autonome samlet seg ved 00.30-tiden til gatefest i det historiske kvarter av indre København. Politiet valgte ikke å gripe inn, da de trodde det ville forvolde minst skade. Men de autonome gikk amok og smadret biler og butikkvinduer. Det ble gjort skader for flere millioner. Undoing the city, er navnet på aktivist-festivalen, som er mot strømlinjeformingen av København.

Politiet innrømmer nå at de feilvurderte situasjonen. De autonome holdt seg ikke til avtalen. Men det er ikke noe nytt at de autonome oppfører seg som vandaler. Både innbyggere og politikere reagerer kraftig på politiets opptreden. Hvordan kan et stat ha en selektiv justis? Andre grupper ville det blitt slått hardt ned på, hvis de forsøkte likedan. Her viser politiet at de viker for brutal makt.

De autonome presser politiet psykisk: de har oppført seg så brutalt tidligere, at politiet vegrer seg for å "provosere" dem. …

[document siterer en dansk avis:] Hærværket - og især politiets manglende indgriben - har fået flere Christiansborg-politikere til at se rødt. De kræver en forklaring fra justitsminister Brian Mikkelsen.

"Det er helt ude i hampen, hvis politiledelsen af frygt for de autonome træffer en beslutning, der tillader dem at ødelægge facader, male graffiti og ødelægge biler, uden der bliver grebet ind fra politiets side, siger Marlene Harpsøe," siger Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti, der er medlem af Folketingets retsudvalg [sitat fra dansk avis slutt].

Politiet har kommet til sans og samling og sier at det ikke vil bli brukt silkehansker neste gang …” (sitat slutt)

Hvorfor vente til neste gang? Disse vandalene har gjort stor skade, og politiet vil ikke arrestere dem og stille dem for retten. Slik var der også etter opptøyene i Oslo for et par måneder siden; der ble noen arrestert, men ingen ble stilt for retten.

Vi synes dette er skandaløst. Disse vandalene burde absolutt bli stilt for retten, og når man har bevist at noen har oppfordret til eller forårsaket skade, så burde de idømmes strenge straffer.

Hvorfor skjer ikke dette? Hvorfor blir de ikke dømt? Det skjer ikke fordi størstedelen av befolkningen betrakter disse vandalene ikke som nihilistisk pøbel, men som idealistiske ungdommer som egentlig mener godt, de kjemper jo tross alt for en sak de tror på – de kjemper imot globalisering, dvs. de kjemper imot menneskers rett til å handle og flytte på tvers av landegrensene, og de kjemper for palestinernes rett ti å forsette å terrorisere Israel.

Så lenge de meningene som vandalene har er betraktet som høyverdige av det store publikum vil de få fortsette å vandalisere uten at politiet gripe inn slik de burde, så lenge disse meningene dominerer vil rettsapparatet fortsette å la være å gripe inn mot vandalene.

Mao. i overskuelig fremtid vil denne type opptøyer bare fortsette, politiet vil fortsette å ta på vandalene med silkehansker, og politiet vil fortsette å unnskylde seg med at de skal ta dem neste gang. Men denne neste gang vil ikke komme på lang tid ennå. I mellomtiden vil stadig flere oppleve å få sine ruter knust og sine biler ramponert uten at de ansvarlige blir behandlet slik de bør.