Vegard Martinsen - Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand

Essaysamling som tar for seg ulike sider ved Ayn Rands liv, forfatterskap og filosofi.