Nathan Rosenberg, L.E. Birdzell - How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World

Forfatterne viser at Vestens rikdom hverken skyldes naturressurser eller utbytting av andre kontinenter, Vesten ble velstående pga. en kultur som var dominert av verdier som rasjonalitet, selvrealisering/egoisme, respekt foor eiendomsretten, en relativt fri økonomi og stor grad av frihandel.