Thomas Sowell - Knowledge and Decisions

Sowell forklarer bl.a. hvordan kun en fri prisdannelse på en effektiv måte koordinerer investeringer, produksjon og forbruk i et samfunn.