Ludwig von Mises - Socialism

En grundig gjendrivelse av alle argumenter for sosialismen som noen gang er fremsatt.