Craig Biddle - Loving Life

En kort og praktisk innføring i rasjonell egoisme.