Earth Report 2000: Revisiting the True State of the Planet

En grundig gjennomgang av jordens virkelige miljøtilstand.