Ludwig von Mises - Planning for Freedom

Boken inneholder korte essays og foredrag som tar opp ulike temaer innen sosialøkonomi, og er en glimrende innføring i Mises´tenkning. Boken tar for seg en rekke aspekter ved den frie økonomi, og kritisere en rekke av de ideer og forestillinger som vanligvis benyttes for å legitimere tvangsinngrep i økonomien.