Henry Hazlitt - Economics in One Lesson

Denne bestselleren fra 1946 er en elementær innføring i korrekt sosialøkonomi.