Ayn Rand - Capitalism: The Unknown Ideal

Essaysamling om kapitalismens filosofi og historie. Obligatorisk lesning for enhver som er interessert i liberalismen.