Ayn Rand - Atlas Shrugged/De som beveger verden

Ayn Rands hovedverk viser en velferdsstats sammenbrudd. I denne romanen legger Ayn Rand også frem sitt filosofiske system; et system som forfekter individualisme, rasjonalitet, rasjonell egoisme og kapitalisme.