Ayn Rand - The Fountainhead/Kildens utpring

Denne boken, med rette kalt individualismens bibel, viser at man bør være rasjonell og følge sin visjon, og ikke gi etter for konformitetspresset andre mennesker utsetter en for. Boken sier også at man må ha frihet for å kunne leve som et menneske.