Universiteter

Er den faglige bredde ved universitetene for stor?

Fra VG 10/7-05:

Her er hva jeg [VGs reporter] fant i en database over norske forskningsprosjekter forleden:


** «Bærekraftig rehabilitering av bygninger i Polen» - 6.000.000 kroner.

** «Landskapseffekter av sykdomsbærende mygg i Thailand» - 1.300.000 kroner.

** «Analyse av offentlig korrupsjon i Tsjekkia, Slovenia, Bulgaria og Romania» - 6.000.000 kroner.

** «Helse og bruk av helsetjenester blant eldre i Botswana» - 1.371.800 kroner.

** «Klasserommet som reformarena på Java i Indonesia» - 1.363.500 kroner.

** «En semantisk studie av genitiv og dativ i latvisk med et kontrastivt blikk på litavisk» - 1.271.000 kroner.

** «Globaliseringsprosesser i fjellsamfunn i Himalaya» - 1.882.000 kroner.

Flere spennende prosjekter er listet opp her:

http://blog.vg.no/index.php?op=ViewArticle&articleId=704&blogId=6