Norsk økonomi

Er Norge et kapitalistisk land?

Er Norge et kapitalistisk land? av Per-Anton Rønning

Hvor velstående er Norge egentlig?

Vi hører ofte at Norge er verdens rikeste land. Men er dette sant? Vi siterer fra en artikkel i VG 14/705:

... måler vi rikdom i kjøpekraft .. befinner vi oss ... på 8. plass.

Hvordan kan det så ha seg at vårt BNP er i verdenstoppen, mens vi som bor her, bare har noe over middels europeisk kjøpekraft? Jo, forklarer SSB ... i BNP inngår også oljemilliardene. Og de fleste av dem saltes som kjent ned i fond, fremfor å bli brukt på ulike formål over statsbudsjettene.

...

Nordmenn som flytter til andre vestlige land - og vestlige innflyttere til Norge - oppdager da også ganske raskt at landet vårt ikke er fullt så velutviklet som som vi liker å tro, og som vi derfor betaler dyrt for. De oppdager f.eks. at vi har et tildels primitivt fungerende helsevesen, en forholdsvis dårlig skole og at vi kjører rundt i påfallende gamle biler, på tildels utdaterte eller dårlig vedlikeholdte veier.

Hele artikkelen ligger her: http://blog.vg.no/index.php?op=ViewArticle&articleId=723&blogId=6

Skattenivået i Norge

Gjennomsnittlig skattenivå i Norge, hvis man regner med både direkte og indirekte skatter, er omkring 55%.

For en inntekt på 367 000 er den samlede skatten 54,1%, mens for en høy inntekt på kr 473 000 er den samlede skatten 56,8%.

Dette betyr at man arbeider for staten fra 1/1 til 21/7 før man begynner å tjene penger til seg selv.

VGs artikkel om "skattefrihetsdagen" 22/7 ligger her: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=106091

Problemer i helsevesenet

Kronikk i Dagbladet 4/10-05: Varslet flodbølge i sykehusvesenet

I DEN KOMMENDE stortingsperiode venter formidable oppgaver i sykehusvesenet. De kommer som flodbølger, og varslene er svært tydelig. Her skal nevnes tre:

Det ene er store etterslep av vedlikehold i norske sykehus. ...

Varslet om den andre flodbølgen står å lese i statistisk årbok: Det er 69 % flere 60-åringer i Norge i 2006 enn det var i 1996. Det kommer av baby-boomen etter krigen. De er nå i en alder med hjerteinfarkter, sukkersyke, kreftsykdommer, røkerlunger osv. i økende antall. ...

DEN TREDJE bølgen gjelder oppgradering av forsømte fagområder som psykiatri, infeksjonsberedskap og meget annet. Det er ikke slik som helseminister Gabrielsen har gitt inntyrykk av, at økt antall ambualte team vil løse psuykiatriens problemer. Et talende eksempel på psykiatriens tilstand i Østfold er åtte selvmord det siste året blant pasienter som var innlagt nettopp for å hindre slikt. Det er trolig norgesrekord. Psykiatrien har behov for både kvalitativ og kvantitativ styring av personalet. ...

Kronikken ligger her: http://www.dagbladet.no/kultur/2005/10/04/445258.html

.

.

.

Enorme helseutgifter: Norge bruker mye mer enn andre vestlige land [på helse].

Fra Dagbladet 19/7-05: Norges helseutgifter har økt vesentlig mer enn de andre vestlige landene de ti siste årene. Bare USA bruker mer per innbygger, skriver Dagens Næringsliv, og viser til tall fra OECD . På ti år er kostnadene per nordmann mer enn doblet.

Norge brukte rundt 25 000 kroner per innbygger i 2003 mot under 12 000 kroner i 1993.

Strategidirektør Stein Vaaler ved Rikshospitalet reagerer sterkt på tallene.

- Åpenbart at dette er ute av kontroll, sier han til avisa.

Vaaler mener årsaken ligger i prioriteringene.

- I dag finnes det knapt grenser for hva medisinvitenskapen kan tilby av løsninger, og da blir spørsmålet snarere hvor mye penger vi er villige til å bruke.

Professor Terje P. Hagen ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo mener helsereformer og høy lønnsvekst for leger og sykepleiere har skylda. Ifølge professoren er Norge dårligere til å få helse ut av pengene enn andre land.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/07/19/437822.html

.

.

.

.

Kronikkk i Aftenposten av to forskere ved Legeforeningens Forskningsinstitutt: Helsebudsjettet bør begrenses

FÅFENGT PENGESLUK? Norge har nå så generøse helsebudsjetter at det ikke er sikkert vi har godt av det, mener artikkelforfatterne. Det viser seg at en ytterligere økning kaster lite eller intet av seg

i form av bedre helse, skriver de.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1112123.ece

Kommunal pensjonsalder: 54,8 år

http://www.kommunal-rapport.no/index.db2?id=118472

Folketrygden. Mottakere av pensjon og/eller stønad.

http://www.ssb.no/sm/sm03411n.shtml

I programmet skriver vi: «Riktignok har Staten pga. oljeinntektene klart å legge opp et fond på 1100 mrd kr (i 2004), men dette er kun ca. 1/4 av det som nå er Folketrygdens samlede forpliktelser.»

Kilden for dette er en artikkel med tittelen Det Store Pyramidespillet av Ole Gjems-Onstad i Økonomisk Rapport nr 2/2004, hvor det står at «Statens samlede pensjonsforpliktelser gjennom folketrygden utgjør nå kr 3 700 milliarder – kr 3 700 000 000 000.»