Kriminalitet

Mer enn 20% økning i kriminaliteten siden 1998

"I perioden 1998-2004 har antall straffereaksjoner mot barn og ungdom under 18 år økt med 40%, dobblet så mye som i resten av befolkningen."

Kilde: TV2s reporter i Nyhetssendingen 1830 25. august 2005.

Historisk statistikk: Rettsforhold

Tabell 8.4. Forbrytelser etterforsket av politiet, etter type forbrytelse.

http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/tabeller/8-8-4t.txt