Islamistisk terrorisme mot Vesten

Finnes det et moderat islam?

Finnes det et moderat islam? Finnes det muslimer som vil respektere den frihet og den individualisme som finnes i Vesten, eller er det slik at alle muslimer egentlig støtter alt som hører sharia til - inkludert stening av utro kvinner, og at de også støtter terrorangrep mot Vesten. Mange muslimer tar sterkt avstand fra terror, og mange av disse mener sikkert alvor med det de sier, men noen mener ikke det de sier.

Etter terrorangrepene mot London 7/7-05 tok en rekke fremtredende muslimer og imamer avstand fra terror. Men man kan lure på om de mener det de sier når man leser følgende:

"...This muddle of language [som imamene brukte i bønnene etter terrorangrepet] is not confined to the extremists, and therefore is not easy to isolate. The Leeds Grand Mosque, for example, is, so far as I know, a mainstream institution. Its leaders have readily joined in the condemnation of the London attacks.

But if you read their Friday sermons you find that running through many of them is a constant streak of paranoia, dark talk of a wicked "Great Middle East Plan", of "threats and conspiracies which are devised against Islam".

One sermon on "youth", young men like the three down the road who planted the bombs, tells the teenagers at which it aims how marvellous were the military conquests carried out by the young followers of the Prophet and how today "Your Islam, your religion, is being targeted".

No, sermons like this do not say that the hearers should go out and kill people, and no doubt the preachers do not believe that they should, but they do not say that they should not kill, and they stoke up anger. How much can you incite anger, and then throw up your hands in horror when young men take their rage to a bloody conclusion?

On the Today programme on Thursday, Inayat Bunglawala appeared on behalf of the mainstream Muslim Council of Britain. He condemned the "killing of all innocent people" which sounds fine, but leaves room for dispute about who is innocent and allows you to get in your pitch about other killings.

Sure enough, Mr Bunglawala's next shot, unprompted, was to attack Israel for making "nauseating" political capital out of the blasts. Asked about the support for suicide bombing by a leader of the Muslim Association of Britain (an affiliate of the MCB), he said that "I understand why he feels such pain for the Palestinians".

Asked why his MCB colleague had attended a memorial service for Sheikh Yassin, the spiritual leader of the terrorist organisation Hamas, Mr Bunglawala said that Yassin had been a "renowned Muslim scholar".

Translate the muddy language. The murder of British citizens is seen as an occasion to criticise Israel. Support for suicide bombers, though regrettable, is in effect defended; and one leader of the bombers, it is said, should be respected in death, because he was a Muslim scholar.

What is happening to a religion when its scholars are telling people to kill others and themselves? The BBC is notoriously shy of using the word "terrorist" about people who plant bombs: would "renowned Muslim scholar" be a useful substitute? ..."

Hele artikkelen ligger her: http://www.portal.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2005/07/16/do1601.xml&sSheet=/opinion/2005/07/16/ixopinion.html

En av de mest kjente moderate muslimene er Tariq Ramadan.

Under overskriften "Euroislams janusansikt" i Dagbladet 13/7-05 gir Jens Tomas Anfindsen (HonestThinking.org) oss et innblikk i situasjonen rundt Ramadan og hans vestlige variant av islam. Den såkalte "Euroislam" skulle være bedre tilpasset de vestlige lands pluralisme, og skille mellom stat og religion. I 2003 forandret hans status som reformator seg etter en tv-opptreden i Frankrike, hvor han ikke ville ta avstand fra steining som straffemetode. Han mistet mye av sin status som en moderat muslim etter dette intervjuet.

http://www.dagbladet.no/kultur/2005/07/13/437318.html


OM Å HENGE BJELLA PÅ KATTEN: The violence that lies in every ideology.

Like most beliefs, Islam is a religion of peace that has to accept that it can also breed terror.

Jason Burke skriver i The Observer 17. juli 2005:

http://observer.guardian.co.uk/comment/story/0,6903,1530215,00.html


Islamistisk terrorisme mot Vesten

Jyllandsposten, 10/9-05:

Islam er den mest krigeriske religion

En dansk sprogforsker har over tre år analyseret 10 religioners grundtekster og konkluderer, at teksterne i islam skiller sig ud ved at opfordre til terror og vold i højere grad end i andre religioner. Danske imamer kan ikke tage kritikken alvorligt.

Risiko for terror i Danmark vokser

På fire års-dagen for terrorangrebet på World Trade Center fremlægger den danske sprogforsker Tina Magaard en analyse, der sætter spørgsmålstegn ved islams forhold til terror, vold og hellig krig.

Islams tekster opfordrer i langt højere grad end andre religioners grundtekster til terror og kamp, konkluderer Tina Magaard, der er uddannet fra Sorbonne i Paris som ph.d. i tekstanalyse og interkulturel kommunikation, og som i et treårigt forskningsprojekt har sammenlignet 10 religioners grundtekster. http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3255368/


Over 100 000 britiske muslimer støttet hjemlig terror, ifølge BBC-undersøkelse. Slik er terrormiljøet i Storbritannia. Fra Dagbladet 8/7-05, dagen etter terrorangrepet i London

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/07/07/436839.html


I de siste tiår har militante muslimer utført en lang rekke terrorangrep mot Vesten. Her ligger en kronologisk liste over slike angrep.

http://personal.ashland.edu/~jlewis8/Terror%20Chronology.htm


Selvfølgelig er ikke alle muslimer terrorister, og ikke alle muslimer støtter terror, tvert imot. Men det skjer stadig at fremtredende muslimer støtter terror.

Vi siterer fra en artikkel med overskriften "Muslim cleric says attack on UK inevitable", og som ble publisert 20. april 2005:

"Several Islamic militant groups are preparing attacks on London, making such a strike unavoidable, a radical Muslim cleric said in an interview."

"It’s inevitable. Because several attacks are being prepared by several groups,” Sheikh Omar Bakri Muhammad told Lisbon’s Publica magazine from London where he is based.

...

He added: “We don’t make a distinction between civilians and non-civilians, innocents and non-innocents. Only between Muslims and unbelievers. And the life of an unbeliever has no value. It has no sanctity.”

Hele artikkelen ligger her:

http://www.lexpress.mu/display_article_sup.php?news_id=16947