Eiendomsrett

Førstemann har retten

DLF legger stor vekt på den private eiendomsrett. Privat eiendomsrett, som betyr at enhver som eier noe kan benytte det han eier slik han ønsker, er en forutsetning for frihet. Dersom man må ha tillatelser fra andre for å disponere det man eier, har man ingen frihet. I dag er bruk av landeiendommer underlagt kolossale restriskjoner av staten, og den private eiendomsrett blir stadig svakket.

Her er noen artikler om eiedomsrettens viktighet, og eiendomsrettens status i USA i dag. Det prinsipielle ved disse artiklene gjelder selvsagt også i Norge.


Artikkelserie i Capitalism Magazine av David Wilens:

The Evils of Zoning: Subjecting Landowners to Arbitrary Whim

Isn't Zoning Necessary to Prevent Nuisances? (Part 2)

The Antidote for Zoning: Bringing Objectivity to the Land Development Process (Part 3)

The Antidote for Zoning: The "Coming to the Nuisance" Doctrine (Part 4)

Another Nail in the Coffin for Property Rights

Another Nail in the Coffin for Property Rights av Richard Salsman