Hvor naiv går det an å bli?

«Hvor naiv går det an å bli da Treholt?» Dette spørsmålet ble flere ganger stilt av aktor i spionsaken mot Arne Treholt for noen tiår siden. Treholt ble som kjent dømt for spionasje til fordel for bla. Sovjetunionen, men han forklarte at hans formål med å gi hemmelige opplysninger til russerne var at han ville bidra til å skape fred mellom øst og vest.Treholt, som var statssekretær, gjorde dette på egen hånd uten å ha noen dekning for det i de folkevalgte organer som har formell makt til å holde på med slikt. Treholt, som altså opptrådte som en slags privatpraktiserende utenriksminister, mente at han ved å gi hemmelige militære og strategiske opplysninger om Vesten til kommunistene, kunne få dem til å redusere sin undertrykelse av egne innbyggere og sin opprustning mot Vesten.

Vi synes aktors spørsmål var helt på sin plass – selv politikere på toppnivå viser en naivitet overfor tyrannier og diktaturer som er helt utrolig.

Vi kom til å tenke på dette spørsmålet da vi så følgende sak i VG:

«Clinton skuffet over Iran» var overskriften, og artikkelen fortsetter slik: «USAs utenriksminister Hillary Clinton er «svært skuffet» over at en amerikansk-iransk journalist er dømt til åtte års fengsel for spionasje i Iran.

Den amerikanskiranske journalisten Roxana Saberi er dømt til åtte års fengsel for ulovlig etterretningsvirksomhet i Iran til fordel for USA.

- Jeg er svært skuffet over dommen Roxana Saberi fikk, sier Clinton, som for tiden er på toppmøtet i den amerikanske samarbeidsorganisasjonen OAS.

- Vi vil fortsette å ta dette opp med iranske myndigheter på sterkeste vis, sier utenriksministeren.

Saberi, som har bodd i Iran i seks år og arbeidet for flere vestlige medier, er kjent skyldig i ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for USA. Straffen hun fikk omtales som sjelden streng» (sitat slutt).

Det virker som om venstreorienterte politikere overhode ikke er i stand til å forstå hvordan tyranniske diktaturer opererer. Iran er et av de aller verste regimene på jorden, og å tro at de vil være milde overfor en journalist som representerer media i landet de beskriver som «Satan» er utrolig.

Iran er et grusomt diktatur – og det kommer stadig eksempler som viser dette, og å tro, slik Obama og hans folk åpenbart gjør, at man kan mildne dem ved å være ettergivende og myk, er ekstremt naivt og virkelighetfjernt.

Iran er et aggressivt diktatur, og den eneste rasjonelle holdning overfor dem er å sørge for å redusere deres muligheter til å angripe Vesten og deres mulighet til å undertrykke egne innbyggere. Ved å være ettergivende, slik Obama og Clinton åpenbart er, vil man bare styrke dem og gi dem blod på tann, og man vil reellt sett øke sannsynligheten for at de på en eller annen måte angriper et eller flere vestlige land.

Listen over politikere som har vært naive ovefor diktaturer og tyranner er lang, så vi nevner bare noen få av de som står på denne listen: Neville Chamberlain overfor Hitler, Jimmy Carter overfor Nord-Korea, en rekke norske midtøstenforhandlere overfor Yassir Arafat, Erik Solheim overfor tamiltigrene, osv.

På aktors spørsål til Treholt er det bare å svare følgende: det er ingen grense for hvor naive og virkelighetsfjerne - og derfor livsfarlige - de venstreorienterte er. Hva konsekvensen av etteregivenheten er blitt i de nevnte tilfellene skulle det være unødvendig å nevne.