Hvor dum går det an å bli?

Hans Blix tok et oppgjør med Israel og USAs våpenpolitikk under et FN-møte fredag.

- Israel har trolig rundt 200 atomvåpen, sier Blix, ifølge Hindustan Times.

Mens ordkrigen om Irans atomprogram raser, er det liten diskusjon om de alliertes våpenbeholdning.

- Et atomvåpenfritt Midtøsten kunne vært mulig hvis statene i regionen, inkludert Israel, unnlot å jobbe med atomvåpen, fortsatte Blix. [Duh! Hvis det ikke er atomvåpen der, vil det ikke være atomvåpen der.]

Blix mente også at amerikansk uvilje mot samarbeid i internasjonale våpenavtaler undergraver arbeidet med begrensning av atomvåpen, skriver International Herald Tribune.

Han understreket at det var essensielt at amerikanske myndigheter går foran som et godt eksempel.

- Hvis USA leder an er det større sjanse for at verden følger etter. Unnlater USA å ta føringen på dette området vil testing av atomvåpen og våpenkappløp fortsette, sa Blix.

Alt ovenfor, unntatt overskriften og det som er innskutt i [], er sitater fra en artikkel i VG i dag.http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=118420

Iran er er islamistisk diktatur, mao. Iran er et grusomt terrorvelde fullstendig uten individuell frihet. Iran støtter terrorisme mot Vesten, både ideologisk, materielt og militært. Iran er islams ideologiske sentrum. Irans president har sagt at Israel bør fjernes fra kartet. Iran er i ferd med å skaffe seg atomvåpen. Alle arabiske land er dikaturer, og de har en rekke ganger gått til krig for å eliminere Israel

I en slik situasjon er det Blix mener at USA og Israel må gå foran med et godt eksempel og avvikle sine atomvåpen, slik at Midt-Østen kan bli et område uten atomvåpen.

Hvor dum går det an å bli?