Politikk

"50,8 % av nordmenn er lite eller ikke interessert i politikk" leste vi nylige i flere aviser, bla Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Tallet kom frem i en undersøkelse som er foretatt i flere land i Europa. Og vi forstår den manglende interessen: nordmenn fleste har det bra og er fornøyde, og de merker ikke forskjell når regjeringsmakten skifter fra de borgerlige (H, V, KrF) til sosialistene (Ap, Sp, SV) eller fra sosialistene til de borgerlige.

Men det er også ting som tyder på at folk burde vært misfornøyde: skattene øker, byråkratiet øker, staten blander seg inn i flere og flere ting (det kommer stadig nye forbud og stadig nye pålegg), mens det offentlige tilbudet (innen skole, innen helsetjenester, innen pensjoner, innen kriminalitetsbekjempelse) blir dårligere og dårligere.

Så, grunnen til at folk ikke bryr seg om politikk er antagelig ikke bare at de er rimelig fornøyde, men kanskje den viktigste grunnen er at de ikke forventer at politikerne kan gjøre noe for å rette opp problemene.

Men det er betydelige problemer, og de vil bli større i årene som kommer: Det er i dag ca 800 000 i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet og er trygdet, mange rammes av kriminalitet, mange står i helsekø eller barnehavekø, skolebarn får i for mange tilfeller en for dårlig undervisning, småbedrifter blir stadig tynget ned av nye pålegg, osv.

Grunnen til at folk ikke forventer at politikerne kan løse noen av disse problemene er at disse problemene er en integrert del av velferdsstaten, og ikke kan løses uten å avvikle velferdsstaten.

(La oss skyte inn at en velferdsstat ikke er det samme som et velstandssamfunn. En velferdsstat er et politisk system som innebærer at staten skal ta seg av praktisk talt alt: skole, helsetilbud, pensjoner, transport, og at det som ikke er statlig/offentlig, skal være gjennomregulert, og at man for å finansiere dette skal ha et høyt skattenivå. Alternativet til dette er et fritt samfunn hvor staten kun skal drive de legitime primæroppgavene politi, rettsvesen og militært forsvar, og at alt annet overlates til private aktører. Vårt syn er at kun frihet kan gi oss et velstandssamfunn.)

Det at folk ikke er interessert i politikk er dog en sannhet med visse forbehold, det siste års økning i FrPs oppslutning viser dette. Alle de andre stortingspartiene har vært i regjering, og har skuffet hver eneste gang. Folk er misfornøyde, og strømmer nå i mengder til FrP; på flere av de siste meningsmålinger er FrP landets største parti.

Så, hvis dette holder seg så kan vi regne med at FrP sitter i regjering etter valget i 2009. Man hva vil skje da?

La oss med en gang ha sagt at vi beundrer FrP for én ting: de kjører ikke den arrogante og nedlatende linje overfor folk flest som de andre partiene kjører. De andre partiene betrakter seg som bedre enn folk flest, og ser ned på folk flest. Jo lenger til venstre partiene befinner seg, jo verre er denne holdningen. Partiene - alle stortingspartiene unntatt FrP - er arrogante og bedrevitende, og har ingen respekt for vanlige folk.

En av hovedgrunnene til FrPs suksess er at de i denne elite-striden er på rett side, de er - eller var - på folkets side. Men dessverre er den politikken FrP står for nærmest identisk med den som de andre partiene står for, FrP av i dag (og de siste 15 år) vil ha høye skatter, en stor offentlig sektor, og statlig innblanding i alt - også FrP er blitt tilhengere av velferdsstaten.

Vi har tidligere her gitt eksempler på dette, så la oss her begrunne dette på en ny måte. Et tegn som viser at politikere føler seg hevet over folk flest og føler seg bedre og klokere og mer innsiktsfullere enn dem, er at de anser seg å ha rett til å leve i luksus på skattebetalernes regning. I det siste er det kommet er stort antall avsløringer av FrP på slike felter: FrPs stortingsgruppe har belastet skattebetalerne for frisørregninger, personlig trener, firmabil, storbyferier med ektefeller, cruise-opphold, etc.

Alle disse tingene viser at FrP er blitt som de andre partiene, og vi regner med at det etter valget i 2009 vil vise seg at heller ikke FrP kan løse de problemer som velferdsstaten skaper.

Så vi frykter at folks interesse for politikk vil bli enda levere etter valget i 2009.

Og dette er synd, fordi politikk er viktig. Politikk handler om hvordan samfunn skal styres, og styres det feil, går det galt. Det er klart at Norge i dag styres feil, og at det er i ferd med å gå galt, men folk ser intet alternativ, og derfor vil den negative utviklingen fortsette.

La oss avslutte med å si at i antikkens Hellas var "idiot" betegnelsen på de som ikke var interessert i politikk. Vi vil ikke karakterisere de som ikke er interessert i politikk på denne måten, men vi mener at politikk (i dagens samfunn) er svært viktig; den politikken som føres er ødeleggende for oss alle. Og en kursendring som er nødvendig er det ikke mulig å få gjennomført uten betydelig oppslutning i folket.