Et slag i luften

I morges gikk politiet til aksjon for å fjerne de sultestreikende afghanerne som i tre uker har oppholdt seg utenfor domkirken i Oslo. (Vi kommenterte denne saken 7. juni). Politiet, som måtte kjempe seg igjennom den vanlige gruppen yrkesdemonstranter som hadde slått ring om afghanerne for å hindre at regjeringens vedtak ble gjennomført, fraktet vekk en stor del av afghanerne og satte dem på busser for å kjøre dem vekk. De mest utsultede ble kjørt til legevakten. De andre ble satt av på Grønland.

Etter et par timer var mange av de som var blitt kjørt bort tilbake foran domkirken.

Så det ser ut til at denne aksjonen er lite annet enn et slag i luften. Den vil ha koste mye penger, men den vil ikke på kort sikt ha fjernet teltleiren med ca hundre sultestreikende afghanere fra Oslo sentrum. Men hva vil skje med afghanerne? Vil de bli sendt tilbake, slike regjeringens vedtak innebærer, eller vil presset fra yrkesdemonstrantene og fra disse afghanerne som ikke vil reise hjem for å kjempe for frihet i sitt hjemland føre til at regjeringen ombestemmer seg.

Vi er tilhengere av fri innvandring, så vi synes i utgangspunktet at afghanerne burde få bli. Men det er et annen viktig element som kommer inn i vurderingen av denne saken, og det er respekten for lov og rett og for lovlig fattede vedtak. Vi mener at man skal følge lover og vedtak, og vi er for at politiet skal gjennomføre lovlige vedtak der hvor politimakt er nødvendig. Vi mener derfor at de sultestreikenede ikke burde ha fått lov til å holde på slik de nå har gjort i en tre ukers tid, og vi mener at de burde ha blitt sendt hjem umiddelbart etter at det endelige vedtaket var fattet. Å nøle, slik myndigheten nå gjør, er meget skadelig. Å sende politi som er instruert til å handle slik at de fleste av sultestreikende er tilbake etter et par timer, er meningsløst.

Hva vil resultatet av dette bli? Vi vil anta at regjeringen lar seg presse til å endre standpunkt slik at afghanerne ikke vil bli sendt hjem. Så da vil hele denne saken kun ha ført til en redusert respekt for lov og rett og en øket politikerforakt (og til en øket oppslutning for FrP).